Opbrengst zonnepanelen


Opbrengst zonnepanelen onafhankelijk berekend

Opbrengst zonnepanelen per maand en per jaar in een onafhankelijk rapport? Bij iedere offerte maakt ZONN Solar een opbrengstberekening van de zonnepanelen. Dit doen wij met het meest geavanceerde calculatieprogramma in de branche, PV*Sol van Valentin Software. Met dit pakket berekenen wij uw opbrengst op basis van locatie, hellingshoek van de zonnepanelen, stand ten opzichte van het zuiden (de azimuth), type en aantal zonnepanelen en de omvormer.

Kies voor zekerheid

Bij een grote investering wilt u graag zekerheid. Als de opbrengst zonnepanelen niet berekend wordt maar een schatting is, dan is de kans groot dat over de lange periode dat uw zonnepanelen meegaan, de verschillen tussen de geschatte opbrengst en de daadwerkelijke opbrengst fors zijn. Vooral als er zaken meespelen als schaduw.

Legplan zonnepanelen

Wij maken een legplan voor uw zonnepanelen als de situatie daar om vraagt. Heeft u bijvoorbeeld te maken met schaduw van een schoorsteen of dakkapel? Wij tekenen uw woning in en berekenen de schaduwverliezen per zonnepaneel. Op deze wijze komt u niet voor onplezierige verrassingen te staan qua opbrengst. Ook kunnen wij met het legplan de beste omvormer voor uw situatie calculeren.

legplan zonnepanelen

Schaduw zonnepanelen berekenen met 3D model

Door het opmaken van een 3D model van de zonnepanelen kunnen wij eenvoudig de schaduw op zonnepanelen berekenen. Hiermee wordt het verlies per paneel zichtbaar. Ook berekent het programma de totale opbrengst van de zonnepanelen na aftrek van het schaduwverlies. Wij kunnen zo de beste lay-out van uw zonne-energiesysteem bepalen en ook aantonen welke omvormer het meest geschikt is in uw situatie.

schaduw zonnepanelen